Δευτέρα, 24 Μάρτιος 2014 17:14

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ / Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων»  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αξιοποίηση του ακινήτου του Ταμείου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαλκοκονδύλη & Κάνιγγος.

Προτάσεις, σχετικά έγγραφα και στοιχεία επικοινωνίας παραδίδονται εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο του Ταμείου
(Πατησίων 48, Αθήνα, 10682) μέχρι την 11-04-2014 με την ένδειξη «Αξιοποίηση Ακινήτου του ΤΕΑΕΑΠΑΕ επί των οδών Χαλκοκονδύλη & Κάνιγγος».

Ο φάκελος μπορεί να περιέλθει και ταχυδρομικά με αποδεικτικό αποστολής μέχρι τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.
Εναλλακτικά οι προτάσεις συνεργασίας μπορούν να σταλούν στο e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Η ΠΔΕ του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .