Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2013 10:39

ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως κύριος μέτοχος της εταιρίας και στο πλαίσιο της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.9.2012, προέβη την Παρασκευή 08.03.2013 στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με το ποσό των 172 εκ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η εταιρία καλύπτει το έλλειμμα που προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων της (PSI+) και με την υψηλή κερδοφορία της χρήσης του 2012, ενισχύεται σημαντικά ώστε ως μέλος πλέον του Ομίλου Πειραιώς να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον ασφαλιστικό χώρο.

Η προώθηση της νέας δυναμικής της ταυτότητας και η έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών, θα αποτελέσουν τους άξονες της στρατηγικής για τη νέα χρονιά, αλλά και για το Μέλλον της εταιρίας, βασιζόμενη στην πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος, με την ίδια συνέπεια και το ίδιο ανθρώπινο πρόσωπο.