Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2013 15:01

BREAKING NEWS!!! ΚΑΗΚΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Η ΔΕΙΑ και η ΕΑΕΕ είναι οι μεγάλοι "ηττημένοι" από την από την καταδικαστική για την δημιουργία "ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ" απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο PDF.
Σύμφωνα με την απόφαση η ΕΑΕΕ και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δεν απέδειξαν την αναγκαιότητα της ίδρυσης και λειτουργίας του σχετικού Αρχείου, ενώ η ΤτΕ έχει στη διάθεσή της "ηπιότερα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της", τα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί και αξιολογηθεί επαρκώς και τα οποία καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι βεβαίως ουδόλως αποδείχθηκε ότι αποτελούν "συστημικό κίνδυνο". Για την ιστορία και τα εύσημα, σημειώνουμε ότι η απόφαση αφορά σε προσφυγή που έκαναν ως ιδιώτες και με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων οι κ.κ. Μωρίς Καπουάνο και Γ. Νικολάκος και ο ΣΕΜΑ.

Διαβάστε το PDF