Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2012 12:34

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση περιέρχονται οι ασφαλιστικές εταιρίες, που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που τα απέκτησαν μετά το PSI (κούρεμα). Σύμφωνα με πληροφορίες τα ομόλογα που απέμειναν στις ασφαλιστικές εταιρίες μετά το PSI ανέρχονται σε ονομαστική αξία περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ. Εάν κληθούν να τα κουρέψουν για δεύτερη φορά με μία τιμή γύρω στο 0,30 του ευρώ, τότε θα «απομείνουν στα χέρια τους», δηλαδή θα τους καταβληθούν για εξαγορά περί τα 500 εκ. ευρώ. Με αλλα λόγια, θα έχουν χάσει από την αρχική αξία (ονομαστική τιμή) των πρώτων ομολόγων γύρω στο 85 - 90%. Η αναπλήρωσή τους όπως γίνεται κατανοητό, είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, ιδιαίτερα για αρκετούς ιδιώτες ιδιοκτήτες των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών. Σημειώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν περιλαμβάνονται σε κανένα πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, όπως συμβαίνει με τις τράπεζες, παρά το διάβημα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για ίση μεταχείριση (βλ. τεύχος Νοεμβρίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης που κυκλοφόρησε).
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Ελέγχου Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος είχε δεχθεί οι νέες μετοχές που προέκυψαν από το PSI να αποτιμώνται στην ονομαστική τους αξία. Αυτό είχε ανακουφίσει ως έναν βαθμό τις ασφαλιστικές εταιρίες. Όμως, εάν τους υποδειχθεί να συμμετάσχουν στο νέο κούρεμα, δεν αποκλείεται να κλείσουν κάποιες ασφαλιστικές, προσθέτοντας εκατοντάδες νέους άνεργους.
Μπορεί όμως το ποσό των 10 δισ. ευρώ που θα διατεθεί από το EFSF για επαναγορά ομολόγων να καλυφθεί από προσφορές τραπεζών και hedge funds (αυτά που έχουν αγοράσει την παραπάνω κατηγορία ομολόγων σε τιμές 0,12 έως 0,20 του ευρώ. Ωστόσο δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη αρκετά σημεία ως προς το θέμα της πρόσφατης επαναγοράς. Αναμονή έως την Παρασκευή ή τη Δευτέρα.