Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2012 10:31

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων υπάρχει με αποκλειστικό σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Είναι ένας θεσμός που αφορά όλη την κοινωνία. Η βιωσιμότητα του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι συμφέρον όλων μας.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν έχει, πλέον, την οικονομική δυνατότητα να καλύπτει τις απαιτήσεις αυτών των αποζημιώσεων. Αν δεν δοθεί λύση τώρα με την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, η κατάρρευσή του θα είναι άμεση.

Η πολιτεία κατανοώντας  το πρόβλημα και αντιλαμβανόμενη το συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κατέθεσε, προτείνει λύση εφικτή και ρεαλιστική.

 

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται προς ψήφιση στη Βουλή :

1. εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των παθόντων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,

2. ενισχύουν οικονομικά το Επικουρικό Κεφάλαιο με σημαντική επιβάρυνση των Ασφαλιστικών Εταιριών (αύξηση εισφορών άνω του 45%).

 

Οι ρυθμίσεις αυτές, παρ΄ όλα  αυτά, συναντούν την οξύτατη αντίδραση των Δικηγορικών Συλλόγων. Τα θύματα, όμως, των τροχαίων ατυχημάτων και τα δικαιώματά τους δεν προσφέρονται για τη δημιουργία εντυπώσεων.