Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2012 10:37

INTERAMERICAN: 242,4 ΕΚ. ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ

Η αποζημιωτική συνέπεια της Interamerican, βασικό κριτήριο αξιοπιστίας της εταιρίας, αποτυπώνεται στα 242,4 εκ. ευρώ που κατέβαλε σε 261.749 περιπτώσεις κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου του έτους. Η αντικειμενική εκτίμηση των υποχρεώσεων και η γρήγορη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές της αποζημιωτικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και δικαιούχων, στο πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος δεσμεύσεων των τμημάτων της Interamerican για την εξυπηρέτηση των πελατών, με χρονικό όριο απόδοσης τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες. Κατά μέσο όρο, ανά εργάσιμη ημέρα η εταιρία κατέβαλε 1.530 αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο οκτάμηνο η Interamerican πλήρωσε 113,3 εκ. σε αποζημιώσεις κλάδου ζωής, που έφθασαν τις 49.478. Σημειώθηκαν 7.170 λήξεις συμβολαίων, της τάξεως του 1,2 εκ. Στον κλάδο υγείας, η εταιρία πλήρωσε 44 εκ. σε 122.676 περιπτώσεις. Τα 19,1 εκ. αφορούσαν σε αποζημιώσεις για νοσοκομειακά και επιδοματικά προγράμματα, ενώ τα 24,9 εκ. σε προγράμματα και καλύψεις Medisystem. Οι αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων έφθασαν τα 31,1 εκ. σε σύνολο 50.531 περιπτώσεων.

Στους κλάδους γενικών ασφαλειών (πυρός, αυτοκινήτου, αστικής ευθύνης και λοιπούς), η Interamerican αποζημίωσε με το ποσόν των 54 εκ. 39.064 περιπτώσεις. Στον κλάδο αυτοκινήτου, όπου η διαδικασία υποστηρίζεται από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου ζημιάς, οι καταβολές αποζημιώσεων έφθασαν τα 46,7 εκ., ενώ για ζημίες ασφαλισμένων κατοικιών και επιχειρήσεων η εταιρία πλήρωσε 5,5 εκ. ευρώ.

Ο Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, δήλωσε σχετικά: «Με γνώμονα τη σταθερή εστίαση κατά προτεραιότητα στους ασφαλισμένους μας, έχουμε εισαγάγει τα τελευταία χρόνια μια σειρά εφαρμογών για τη δίκαιη και γρήγορη εξυπηρέτησή τους με πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία αντανακλούν στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους».