Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2012 12:26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) στην απόκτηση της άδειας του Συντονιστή, εκτός από το θετικό αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις για Πιστοποιητικό τύπου Α’, θα προσμετράται και η εμπειρία του υποψήφιου. Στο σχετικό δελτίου τύπου ο ΠΣΣΑΣ αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τον διάλογο για να θεσπιστεί ύλη εξετάσεων μόνο για Συντονιστές.

 

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης σε PDF.