Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2016 13:41

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις 2 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2016/97 που αφορά στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η Οδηγία θα αρχίσει να ισχύει είκοσι μέρες μετά τη δημοσίευσή της, ενώ η μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Οδηγίας στα ελληνικά (σελ. 19 της Εφημερίδας).