Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2015 14:07

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ / Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αξιοποίηση του ακινήτου του Ταμείου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαλκοκονδύλη & Κάνιγγος.

Προτάσεις, σχετικά έγγραφα και στοιχεία επικοινωνίας παραδίδονται εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο του Ταμείου

(Πατησίων 48, Αθήνα, 10682) μέχρι τις 23-10-2015 με την ένδειξη

«Αξιοποίηση Ακινήτου του ΤΕΑΕΑΠΑΕ επί των οδών Χαλκοκονδύλη &

Κάνιγγος».

Ο φάκελος μπορεί να περιέλθει και ταχυδρομικά με αποδεικτικό αποστολής μέχρι τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

Εναλλακτικά οι προτάσεις συνεργασίας μπορούν να σταλούν στο e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ


Για πληροφορίες και διευκρινήσεις: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .