Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2015 11:40

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στο προσωπικό της αναπτύσσει διαρκώς η Εθνική Ασφαλιστική, με στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τού διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στην ασφαλιστική αγορά και να ικανοποιήσει τις νέες και εντεινόμενες ανάγκες των πελατών της. Η ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρηματική της ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτόν η εταιρία θέτει συγκεκριμένους στόχους.
Η Εθνική Ασφαλιστική, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της, υλοποιεί ενδοεταιρικά έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Εκπαιδευτικό της Κέντρο. Επίσης, συνεργάζεται με καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και με εισηγητές που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, επιδιώκοντας να εμπλουτίσει την κουλτούρα των στελεχών της με νέες ιδέες και να την εναρμονίσει με το σύγχρονο περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς.
Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στη βελτίωση και ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών της, υλοποιώντας μία σειρά εντατικών εκπαιδεύσεων σε θέματα διοίκησης.
Την τελευταία τριετία, περισσότερες από δύο χιλιάδες άτομα έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα Management, προγράμματα προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση πελατών (εξυπηρέτηση πελατών, τεχνικές πωλήσεων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση) προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, τεχνικές διαχείρισης εργασιακού άγχους, διαχείριση εργασιακού χρόνου, ομαδική εργασία και επαγγελματική συμπεριφορά, διαπραγμάτευση), και τέλος σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν τα εφόδια για τη διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας (π.χ. εκπαίδευση στα ασφαλιστικά προϊόντα, διακανονισμός ζημιών αυτοκινήτου, εκπαίδευση στις εφαρμογές office).
Οι εκπαιδευτικές ώρες ανέρχονται σε 38.000 ανά έτος.
Επίσης, υπήρξαν περισσότερες από τριακόσιες συμμετοχές σε εξειδικευμένα σεμινάρια.
Η Εθνική Ασφαλιστική, στηρίζοντας την προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού της για περαιτέρω επιμόρφωση σε ανώτερο επίπεδο, μεριμνά για την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων/πιστοποιήσεων, που απονέμονται από διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς και φορείς Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, που η θεματολογία τους σχετίζεται άμεσα με τη δραστηριότητα της εταιρίας. Η συνεχής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί προστιθέμενη αξία για το ενεργητικό της εταιρίας.