• ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
  • ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

προσοχή να μην αρρωστήσει ο κλάδος υγείας

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να επιλέγουν τα θεραπευτήρια, να διαθέτουν ιατρικό προσωπικό για ελέγχους και να ενημερώνουν τους διαμεσολαβούντες για τα προγράμματα κι αυτοί με τη σειρά τους να εξηγούν στους υποψήφιους πελάτες τι ακριβώς καλύπτουν τα διάφορα συμβόλαια.

  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:  Ζακ Σούσης: «Τα υψηλά οικοδομήματα θέλουν μακροχρόνιο σχεδιασμό και μεγάλη επένδυση στα θεμέλια. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι με μια μικρή εφήμερη π
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Έχασαν την πρωτοκαθεδρία στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας από το bancassurance.
  • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος παρουσίασε μία εναλλακτική προσέγγιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με άξονα έναν δεύτερο υποχρεωτικό πυλώνα.