• ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
  • ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

μετά τα παιδιά, τεκμήριο και τα επενδυτικά

Θα θεωρείται πλέον τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και η δαπάνη για ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα

 

  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:  Γιώργος Ζερβουδάκης: «Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πρότυπο κάθε επαγγελματία της διαμεσολάβησης και, σε πολλές περιπτώσεις, την κρυφή επιθυμία κάθε διευθυντή Πωλήσεων ή διευθύνοντος συμβούλου.
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Μπαμπέτ Γαβριηλίδη: «Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι ένα πάγιο έξοδο για μια οικογένεια - το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου - κι εμείς έχουμε την υποχρέωση να μεταδώσουμε αυτή την αντίληψη».
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το α’ τετράμηνο του 2018 η παραγωγή ασφαλίστρων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έφθασε το 1,315 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.