• ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
  • ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

όλα όσα αλλάζουν με την IDD

Τα σημαντικότερα άρθρα του νέου νόμου που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία περί διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (IDD) στην ελληνική νομοθεσία και κωδικοποιεί τις προϋπάρχουσες διατάξεις.

  • ΑΠΟΨΗ: Ο Γιώργος Ζαφείρης, γενικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναλύει τις βασικές παραμέτρους που θα διασφαλίσουν το μέλλον των δικτύων πωλήσεων.
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Νέος πρόεδρος και CEO της MetLife αναλαμβάνει ο Michel A. Khalaf, ένα δυναμικό στέλεχος, που έχει διαπρέψει σε μεγάλο εύρος αγορών, δραστηριοτήτων και πολιτισμών.
  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Τα σημαντικότερα άρθρα του νέου νόμου 4583/18 περί διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που ψηφίστηκε πρόσφατα.