• ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
  • ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

50 χρόνια καθηλωμένοι στο 2% του ΑΕΠ

Το πώς έχουμε καταφέρει να μείνουμε επί 50 χρόνια καθηλωμένοι στο 2% του ΑΕΠ, όταν τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης μάς έχουν ξεπεράσει, είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί.

  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Αργύρης Τζικόπουλος «Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να γίνονται όχι μόνο επιτυχημένοι, αλλά και ευτυχισμένοι επαγγελματίες και να επιλέγουν μία καριέρα που θα τους ταιριάζει και θα τους γεμίζει».

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η ΕΑΕΕ εκφράζει τις ανησυχίες της ασφαλιστικής αγοράς για τις συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) των PRIIPs.

  • ΕΡΕΥΝΑ: Μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιά και της HOPEgenesis με την υποστήριξη της Eurolife ERB για τους παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.